- Er. Bhikhubhai B. Patel
Chairman
Charutar Vidya Mandal